11. บทความทำอย่างไรเมื่อธนาคารส่งฯ
สาระน่ารู้

ทำอย่างไร เมื่อธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 กรมสรรพากรได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 355 กำหนดให้สถาบันการเงินรวมถึงผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งรายงาน

อ่านต่อ →
10.บทความสำนักงานบัญชีทำอะไรให้บ้าง
สาระน่ารู้

สำนักงานบัญชีทำอะไรให้บ้าง

ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี บันทึกรายการทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามกฎระเบียบของกรมสรรพากร

อ่านต่อ →
9.บทความค่าทำบัญชีคิดจากอะไร
สาระน่ารู้

ค่าทำบัญชีคิดจากอะไร

อัตราค่าบริการทำบัญชีขึ้นอยู่ลักษณะธุรกิจและปริมาณรายการค้า ประกอบกับความยากง่ายและความซับซ้อนในการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

อ่านต่อ →
8. บทความทำบัญชีเอง จ้างสำนักงานฯ
สาระน่ารู้

ทำบัญชีเอง จ้างสำนักงานบัญชี หรือจ้างพนักงานบัญชีดี

หากเจ้าของกิจการมีความรู้ด้านบัญชีและมีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย ก็สามารถทำบัญชีเองได้ ซึ่งการที่เจ้าของมีความรู้ความเข้าใจ

อ่านต่อ →
7.บทความทำไมต้องทำบัญชี
สาระน่ารู้

ทำไมต้องทำบัญชี

การทำบัญชีช่วยให้บริษัททราบถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

อ่านต่อ →
Scroll to Top